Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ForceRegenerateThumbnails has a deprecated constructor in /home/viezeregels/releases/20150728150141/app/www/content/plugins/force-regenerate-thumbnails/force-regenerate-thumbnails.php on line 44

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/viezeregels/releases/20150728150141/app/www/wp/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/viezeregels/releases/20150728150141/app/www/wp/wp-includes/plugin.php on line 601
Vieze Regels - Op naar schone oplossingen

Ook last van een regel die jouw duurzame initiatief in de weg staat?

Meld een vieze regel

Weg met de vieze regels, op naar de schone oplossingen

D66 wil dat Amsterdam nog duurzamer wordt. Daarom willen we af van onzinnige of verouderde regels die duurzaamheid in de weg staan. Door initiatieven de ruimte te geven, kunnen goede groene ideeën worden omgezet in daden. Lees hier meer over het D66 initiatief, de ‘vieze regels’ en schone oplossingen in de media. 

Schone lucht, groene energie en duurzame technologie vragen om nieuwe, gezamenlijke oplossingen. Daarom hebben we jouw hulp nodig. Laat ons weten waar je tegen aan loopt. Samen kunnen we er voor zorgen dat die regels worden aanpast of helemaal geschrapt!

Hartelijke groeten,

Marijn Bosman

Gemeenteraadslid D66 Amsterdam
woordvoerder duurzaamheid

 

================================
UPDATE:

Dankzij jullie meldingen, zijn de volgende regels, die duurzame initiatieven in de weg zitten, aangepast:

Via een motie zijn de regels voor zonnepanelen op beschermd stadsgezicht aangepast.

Na mondelinge vragen zijn de regels voor zonnepanelen op monumenten aangepast.

Via een motie zijn de regels voor warmtepompen aangepast (uitwerking volgt dit najaar).

Via een initiatiefvoorstel met VVD en SP is de top 10 van meest belemmerende regels voor duurzame energie aangepakt.

Via schriftelijke vragen is de energielening versoepeld waardoor veel meer mensen er aanspraak op kunnen maken.

Via een motie en schriftelijke vragen is Amsterdam actief gaan inzetten op lokale elektriciteitsnetwerken, als experiment buiten de Elektriciteitswet.

Via een initiatiefvoorstel kwam er een subsidie voor groene daken op basis van waterberging en werden belemmerende regels voor groene daken aangepakt.

Met een initiatiefvoorstel samen met Reinier van Dantzig diende ik een plan in om wijken buur-voor-buurt van het aardgas af te koppelen en gebouwgebonden financiering in te voeren. Gebouwgebonden financiering staat nu in het landelijk regeerakkoord dus hier kunnen we mee verder!

Met schriftelijke vragen vroeg ik om een ‘Toekomstplan gassaneringen’. De afschrijftermijn van gasleidingen is namelijk lang terwijl ze om veiligheidsredenen soms nu vervangen moeten worden.

Via een motie vroeg ik het college om het bestaande stadswarmte netwerk en nieuwe tenders voor warmtenetwerken open te maken, in plaats van dat ze als Nuon monopolies worden opgebouwd.

Via een motie vroeg ik het college om bij elk nieuw warmteplan per wijk inspraak is geweest en een toets plaats vindt van de gemeenteraad.

Ik maakte een Plan Zon boordevol met oplossingen voor zonne-energie in steden en bood dat aan aan de wethouder.

Via een initiatiefvoorstel kwam er extra geld voor zonne-coöperaties, om hen te ondersteunen bij alle bureaucratische rompslomp om gezamenlijk zonnepanelen te leggen.

Via een initiatiefvoorstel stelde ik samen met GroenLinks voor om gemeentelijke daken op een ‘dating site’ te zetten, om zo bewoners die zonne-energie wilden opwekken te koppelen aan lege daken. In datzelfde initiatiefvoorstel staat dat de gemeente alle daken hiervoor beschikbaar moet stellen. De behandeling volgt deze herfst.

Met collega Bart Vink vroeg ik via schriftelijke vragen om extra locaties voor zonne-weides in eigendom van bewoners, bijvoorbeeld in de haven en langs het spoor. Dit is inmiddels in uitvoering.

Via een initiatiefvoorstel wordt de samenstelling van de Duurzaamheidsraad, de adviesraad voor energiebeleid van de gemeente uitgebreid met mkb-ondernemers en startups. Voorheen zaten alleen Alliander en Nuon in deze adviesraad.

Naar aanleiding van deze motie en deze motie werkt de gemeente nu uit hoe het bestaande stadswarmte netwerk en nieuwe tenders voor warmtenetwerken open kunnen staan voor innovatie en bewonersinitiatieven, in plaats van dat ze als Nuon monopolies worden opgebouwd.

De gemeente subsidieert VVE’s voor de proceskosten (energiescan) die voorafgaan aan het besluit om de VVE te isoleren. Voorheen werd slechts één bedrijf geselecteerd om deze energiescans uit te voeren. D66 stelde hier mondelinge vragen over en inmiddels staat deze regeling open voor alle MKB’ers die aan de kwaliteitseisen voldoen.

Op dit moment worden veel duurzame verbouwingen afgewezen omdat innovatieve technieken niet bekend zijn bij de gemeente. Via een motie wordt de aanvraag aangepast.

Na mondelinge vragen van D66 en GroenLinks werd de aanbesteding voor dieselbrandstof voor gemeentelijke vuilniswagens teruggetrokken.

Via een motie zal het grondstoffenpaspoort onderdeel zijn van het gemeentelijk vastgoedportfolio, vastgoedontwikkeling en gronduitgifte.

Dankzij een motie van GroenLinks, D66 en PvdA zal de gemeente samen werken met de Haven om tijdelijke opslag van bouwafval mogelijk te maken.

Om innovatiever circulair te bouwen, vroeg ik via een toezegging om bij marktconsultaties niet meer alleen in gesprek te gaan met degene met wie je het contract aangaat (dus meestal de ontwikkelaar). In plaats daarvan zal de gemeente kijken naar producenten van bouwmaterialen, halffabricaten en ruwe grondstof.

Via schriftelijke vragen met collega Bart Vink om te leren van de sloop van het 4e gymnasium, om modulaire bouw  dusdanig te demonteren, dat het later weer hergebruikt kan worden.

 

40 ingezonden suggesties

Henk Daalder Eindhoven

Windparken, goedkope stroom

Het is gebruikelijk dat windparken door investeerders worden betaald, en dat hun rendement met SDE subsidie wordt gerealiseerd.
Ook burgers mogen vaak financieel participeren. Maar ze zijn dan gedwongen investeerder te zijn.
Eigenlijk dwingt deze regel burgers om windpark huisjesmelker te worden, en metvde SDE subsidie hun eigen rendement te betalen.

Gun het burgers een kavel koop-windpark te kopen voor eigen gebruik. Daarmee wekken ze dan hun eigen stroom op, voor de kostprijs. Die is 4 cent, waarvan 2 cent per kWh operationele kosten.
SDE overbodig.

Met zo’n lage prijs voor stroom, is het goedkoper om het huis met een elektrische warmtepomp te verwarmen, ipv met aardgas.

Dus verander de regel dat huishoudens stroom kopen in dat ze die zelf duurzaam mogen opwekken. De EU komt ook met dat recht.

Zet vervolgens een windparken plan op voor mer dan 100 MW rondom Amsterdam, verkoop opties aan de inwoners.
En maak er een RijksCoordinatie Project. Wegens de maatschappelijke relevantie.
Dan kan devprovincie het niet meer blokkeren.

Arme gezinnen kunnen een kavel koop windpark financieren met een duurzaamheidslening. En de gemeente kan sociale dienst klanten een kavel in bruikleen geven, dat is goedkoper dan hun commerciële stroom betalen.
Op deze manier wordt elk huishouden een beetje energie ondernemer

Wout van Tongeren Noord

Energie

Nuon hanteert voor stadsverwarming een relatief hoog vastrecht en lage kosten voor het verbruik per gigajoule. Onlangs zijn de tarieven zelfs nog aangepast, waarbij het vastrecht opnieuw verhoogd is en de verbruikskosten weer verlaagd. Gemiddeld moet een huishouden daar niet op achteruit gaan, volgens het bedrijf. In dat ‘gemiddeld’ zit het probleem.

Nuon is verplicht om de gemiddelde kosten voor stadsverwarming per huishouden niet hoger te laten uitvallen dan die voor een gasgestookt huis. Maar door het hoge vastrecht (zo’n € 400,- per jaar) heeft de individuele gebruiker nog maar weinig ruimte om door zuinig gebruik zijn energierekening te verlagen. De verspillende gebruiker heeft juist weer voordeel bij de lage kosten voor het verbruik. Zo neemt deze prijsvoering de prikkel weg voor consumenten om te besparen op hun energierekening. Mensen die kiezen voor een energiezuinig huis hebben bovendien nauwelijks voordeel van die keuze.

Het hoge vastrecht lijkt vooral Nuon te dienen: het bedrijf heeft daardoor Vooraf meer zekerheid over de inkomsten uit stadsverwarming. Maar de regeling past niet bij de huidige aandacht voor duurzaamheid. Omdat gebruikers hun onvrede niet kenbaar kunnen maken door over te stappen naar een andere energieleverancier, is het des te belangrijker dat de politiek opkomt voor de belangen van zowel de natuur als de klanten van Nuon.

remko zuidema Zuid

Kantoor Nul-op-de-meter PLUS! of MIN?

Een bedrijf dat duurzaamheid predikt moet natuurlijk zelf ook z’n steentje bijdragen. Binnenkort wordt een nieuw kantoor betrokken dat casco (constructie, gebouwinstallaties en gevel) wordt opgeleverd en waar we dus een aantal duurzaamheidsslagen kunnen maken.
We waren verbaasd dat de standaard reactie van de verhuurder was om een gasketel met radiatoren te plaatsen, dit kan beter.

Helaas levert het financieel weinig op om duurzaam als huurder aan de slag te gaan, omdat de huidige subsidie regelingen voor nul-op-de-meter allemaal een gehuurd nieuwbouw, casco kantoorruimte uitsluiten. Zo ook de regeling in Amsterdam. https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BD7D76728-CA24-4A37-BCF5-8412FC1A5B13%7D#case_%7b75826880-41A3-439D-A006-1C13F6DDDBB8%7d

en provinciaal (inmiddels gesloten)
http://product.sduconnect.nl/product.xml?view=product&account_id=214&product_collection_id=741&lokettype=10&view=product&product_id=13720&top10=1&smarttags=0&navigation=list

en Europees (via amsterdam smart city):
http://amsterdamsmartcity.com/news/detail/id/740/slug/verbeter-de-energieprestatie-van-je-woning-en-krijg-subsidie?lang=nl

De verhuurder is akkoord met de aanpak, maar we hopen dus nog van een van de regelingen gebruik te kunnen maken. Daarmee kan Nul-op-de-meter op deze plekken het verschil maken. Dus nieuwbouw ook slimmer

Peter Joustra Schiphol

Ontwikkeling circulair werkmilieu

Wij zijn samen met onze partners bezig om een compleet circulair werkmilieu te realiseren bij Schiphol. Iedereen is hier laaiend enthousiast over, maar we lopen daarbij aan tegen allerlei belemmerende regelgeving. Op het gebied van milieuwetgeving, ruimtelijke ordening, SBI-codes. Al dit instrumentarium is totaal achterhaald en belemmert nieuwe, duurzame economische ontwikkelingen. Ik wil hier graag een uitgebreidere toelichting op geven. Met vriendelijke groeten, Peter Joustra

1 2 3 8