Ook last van een regel die jouw duurzame initiatief in de weg staat?

Meld een vieze regel

Weg met de vieze regels, op naar de schone oplossingen

D66 wil dat Amsterdam nog duurzamer wordt. Daarom willen we af van onzinnige of verouderde regels die duurzaamheid in de weg staan. Door initiatieven de ruimte te geven, kunnen goede groene ideeën worden omgezet in daden.

De eerste stappen zijn al gezet. De onlogische regel dat zonnepanelen slechts 30 procent van het dak mochten bedekken is op verzoek van D66 geschrapt. Die regel was onverhoopt overgenomen van de regels voor dakkapellen. Ook brachten we een top van 10 hinderlijke regels voor energiebesparing in kaart die we, samen met coalitiepartijen SP en VVD, willen oplossen. Dit voorstel is inmiddels aangenomen.

Er bestaan meer onzinnige regels die duurzaamheid in de weg zitten. Schone lucht, groene energie en duurzame technologie vragen om nieuwe, gezamenlijke oplossingen. Daarom hebben we jouw hulp nodig. Laat ons weten waar je tegen aan loopt. Samen kunnen we er voor zorgen dat die regels worden aanpast of helemaal geschrapt!

Lees hier meer over het D66 initiatief, de ‘vieze regels’ en schone oplossingen in de media.

Hartelijke groeten,

Marijn Bosman

Gemeenteraadslid D66 Amsterdam
woordvoerder duurzaamheid

40 ingezonden suggesties

Henk Daalder Eindhoven

Windparken, goedkope stroom

Het is gebruikelijk dat windparken door investeerders worden betaald, en dat hun rendement met SDE subsidie wordt gerealiseerd.
Ook burgers mogen vaak financieel participeren. Maar ze zijn dan gedwongen investeerder te zijn.
Eigenlijk dwingt deze regel burgers om windpark huisjesmelker te worden, en metvde SDE subsidie hun eigen rendement te betalen.

Gun het burgers een kavel koop-windpark te kopen voor eigen gebruik. Daarmee wekken ze dan hun eigen stroom op, voor de kostprijs. Die is 4 cent, waarvan 2 cent per kWh operationele kosten.
SDE overbodig.

Met zo’n lage prijs voor stroom, is het goedkoper om het huis met een elektrische warmtepomp te verwarmen, ipv met aardgas.

Dus verander de regel dat huishoudens stroom kopen in dat ze die zelf duurzaam mogen opwekken. De EU komt ook met dat recht.

Zet vervolgens een windparken plan op voor mer dan 100 MW rondom Amsterdam, verkoop opties aan de inwoners.
En maak er een RijksCoordinatie Project. Wegens de maatschappelijke relevantie.
Dan kan devprovincie het niet meer blokkeren.

Arme gezinnen kunnen een kavel koop windpark financieren met een duurzaamheidslening. En de gemeente kan sociale dienst klanten een kavel in bruikleen geven, dat is goedkoper dan hun commerciële stroom betalen.
Op deze manier wordt elk huishouden een beetje energie ondernemer

Wout van Tongeren Noord

Energie

Nuon hanteert voor stadsverwarming een relatief hoog vastrecht en lage kosten voor het verbruik per gigajoule. Onlangs zijn de tarieven zelfs nog aangepast, waarbij het vastrecht opnieuw verhoogd is en de verbruikskosten weer verlaagd. Gemiddeld moet een huishouden daar niet op achteruit gaan, volgens het bedrijf. In dat ‘gemiddeld’ zit het probleem.

Nuon is verplicht om de gemiddelde kosten voor stadsverwarming per huishouden niet hoger te laten uitvallen dan die voor een gasgestookt huis. Maar door het hoge vastrecht (zo’n € 400,- per jaar) heeft de individuele gebruiker nog maar weinig ruimte om door zuinig gebruik zijn energierekening te verlagen. De verspillende gebruiker heeft juist weer voordeel bij de lage kosten voor het verbruik. Zo neemt deze prijsvoering de prikkel weg voor consumenten om te besparen op hun energierekening. Mensen die kiezen voor een energiezuinig huis hebben bovendien nauwelijks voordeel van die keuze.

Het hoge vastrecht lijkt vooral Nuon te dienen: het bedrijf heeft daardoor Vooraf meer zekerheid over de inkomsten uit stadsverwarming. Maar de regeling past niet bij de huidige aandacht voor duurzaamheid. Omdat gebruikers hun onvrede niet kenbaar kunnen maken door over te stappen naar een andere energieleverancier, is het des te belangrijker dat de politiek opkomt voor de belangen van zowel de natuur als de klanten van Nuon.

remko zuidema Zuid

Kantoor Nul-op-de-meter PLUS! of MIN?

Een bedrijf dat duurzaamheid predikt moet natuurlijk zelf ook z’n steentje bijdragen. Binnenkort wordt een nieuw kantoor betrokken dat casco (constructie, gebouwinstallaties en gevel) wordt opgeleverd en waar we dus een aantal duurzaamheidsslagen kunnen maken.
We waren verbaasd dat de standaard reactie van de verhuurder was om een gasketel met radiatoren te plaatsen, dit kan beter.

Helaas levert het financieel weinig op om duurzaam als huurder aan de slag te gaan, omdat de huidige subsidie regelingen voor nul-op-de-meter allemaal een gehuurd nieuwbouw, casco kantoorruimte uitsluiten. Zo ook de regeling in Amsterdam. https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BD7D76728-CA24-4A37-BCF5-8412FC1A5B13%7D#case_%7b75826880-41A3-439D-A006-1C13F6DDDBB8%7d

en provinciaal (inmiddels gesloten)
http://product.sduconnect.nl/product.xml?view=product&account_id=214&product_collection_id=741&lokettype=10&view=product&product_id=13720&top10=1&smarttags=0&navigation=list

en Europees (via amsterdam smart city):
http://amsterdamsmartcity.com/news/detail/id/740/slug/verbeter-de-energieprestatie-van-je-woning-en-krijg-subsidie?lang=nl

De verhuurder is akkoord met de aanpak, maar we hopen dus nog van een van de regelingen gebruik te kunnen maken. Daarmee kan Nul-op-de-meter op deze plekken het verschil maken. Dus nieuwbouw ook slimmer

Peter Joustra Schiphol

Ontwikkeling circulair werkmilieu

Wij zijn samen met onze partners bezig om een compleet circulair werkmilieu te realiseren bij Schiphol. Iedereen is hier laaiend enthousiast over, maar we lopen daarbij aan tegen allerlei belemmerende regelgeving. Op het gebied van milieuwetgeving, ruimtelijke ordening, SBI-codes. Al dit instrumentarium is totaal achterhaald en belemmert nieuwe, duurzame economische ontwikkelingen. Ik wil hier graag een uitgebreidere toelichting op geven. Met vriendelijke groeten, Peter Joustra

1 2 3 8