De vieze regel die mijn duurzaam initatief in de weg staat

Warmte kracht koppeling (WKK): grens van 30% elektriciteitsrendement

Wamrte kracht koppeling is in principe een duurzame techniek; elektriciteit wordt gemaakt waar de restwarmte nuttig gebruikt kan worden. Bij grote centrales is het nuttig gebruik van warmte niet of veel minder het geval. Als beloning krijgt de eigenaar van de WKK vrijstelling van de energiebelasting voor gas, als dit gas apart bemeten wordt en de WKK een elektrisch rendement van meer dan 30% heeft.

Bij dat laatste zit een perverse prikkel; de energiebelasting op gas is bijna even duur als het gas zelf. Hoe lager het elektrisch rendement, hoe hoger de warmteproductie zonder gas energiebelasting. In de praktijk worden daarom alleen nog maar WKK’s gebouwd met een rendement net boven de 30% in plaats van WKK’s met een zo hoog mogelijk elektrisch rendement.

Marc Spierenburg - n.v.t.
« Bekijk alle suggesties